GALERIA

Wnętrza restauracji

Główna sala restauracyjne, Restauracja Biała Róża Kraków
Główna sala restauracyjna
Mieści do 90 os.
Główna sala restauracyjne, Restauracja Biała Róża Kraków
Główna sala restauracyjna
Mieści do 90 os.
Główna sala restauracyjna
Główna sala restauracyjne, Restauracja Biała Róża Kraków
Główna sala restauracyjna
Mieści do 90 os.
Główna sala restauracyjne, Restauracja Biała Róża Kraków
Główna sala restauracyjna
Mieści do 90 os.
Główna sala restauracyjne, Restauracja Biała Róża Kraków
Główna sala restauracyjna
Mieści do 90 os.
Główna sala restauracyjne, Restauracja Biała Róża Kraków
Mniejsza sala restauracyjna
Mieści do 30 os.
Mniejsza sala restauracyjna, Restauracja Biała Róża, Kraków
Mniejsza sala restauracyjna
Mieści do 30 os.
Mniejsza sala restauracyjna, Restauracja Biała Róża, Kraków
Mniejsza sala restauracyjna
Mieści do 30 os.
Mniejsza sala restauracyjna, Restauracja Biała Róża, Kraków
Większa sala restauracyjna
Mniejsza sala restauracyjna, Restauracja Biała Róża, Kraków
Większa sala restauracyjna
Mniejsza sala restauracyjna, Restauracja Biała Róża, Kraków
Sala na piętrze
Mieści do 100 os.
Mniejsza sala restauracyjna, Restauracja Biała Róża, Kraków
Sala na piętrze
Mieści do 100 os.
Mniejsza sala restauracyjna, Restauracja Biała Róża, Kraków
Sala na piętrze
Mieści do 100 os.
Sala na piętrze
Mieści do 100 os.
Sala na piętrze
Mieści do 100 os.
Sala na piętrze
Mieści do 100 os.

Dania